Nekklachten


Algemeen

Ongeveer 70% van de mensen heeft in de loop van het leven wel eens nekklachten. Dit heeft een aanzienlijk effect op de kwaliteit van leven. Zowel tijdens het werk als bij activiteiten in het dagelijks leven en de sport. Nekpijn kan voelen als een zeurende of stekende pijn bij bewegingen van de nek. Ook kan het zijn dat hierdoor minder goed één kant op gekeken kan worden, dit is vervelend in de auto of op de fiets. De spieren voelen strak en het hoofd voelt soms zwaar. Nekklachten kunnen echter voor verder uiteenlopende problemen zorgen. Zo kan de nek de oorzaak zijn voor de volgende klachten:

 •  Duizeligheid  
 • Hoofdpijn
 • Uitstralende pijn naar de armen
 • Tintelende hand of vingers
 • Oorsuizen of concentratiestoornissen

De nek bestaat uit 7 nekwervels en daar tussen zitten tussenwervelschijven. De tussenwervelschijven zijn de schokdempers van de nek. De nekwervels maken onderdeel uit van de gehele wervelkolom. Dit geheel wordt bij elkaar gehouden door de nekspieren, deze spieren kunnen twee functies hebben:

 • Stabiliteit van de wervels ten opzichte van elkaar
 • Beweging van de nek of het hoofd

Het verschil tussen deze spieren is van groot belang. Aan de ene kant moet de nek stabiel zijn, maar aan de andere kant ook aan een grote mobiliteit voldoen. Dit alles om het hoofd altijd in een optimale positie te plaatsen. Als de stabiliserende spieren het af laten weten kunnen de bewegingen niet meer goed uitgevoerd worden. Dit leidt meestal tot pijnklachten van de nek.

Mogelijke oorzaken

 • Verminderde stabiliteit diepe nek musculatuur
Zoals hier boven genoemd bestaat de nek uit twee verschillende soorten spieren. De stabiliserende nekspieren en de mobiliserende nekspieren die voor de grote bewegingen zorgen. De functie van de mobiliserende nekspieren spreekt eigenlijk voor zich, deze spieren zorgen voor de grote bewegingen. Die van de stabiliserende nekspieren is iets lastiger te begrijpen. De stabiliserende nekspieren zijn kleine spieren die diep in de nek liggen en een groot uithoudingsvermogen hebben. Ze zijn soort van de marathon lopers van de nek. Deze spieren anticiperen op een beweging en houden de wervels netjes in de goede houding tot elkaar om elke beweging zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als er pijn in de nek regio ontstaat zijn de stabiliserende spieren de eerste spieren die niet meer goed werken. Hierdoor gaan de grote, mobiliserende spieren de stabiliteit over nemen. Hier zijn deze spieren niet voor gemaakt, dit zijn eerder bodybuilders, gemaakt voor een korte krachtinspanning om de beweging te maken. Zodra de grote mobiliserende spieren de functie van de kleine stabiliserende spieren overnemen moeten ze een constante aanspanning leveren. Hierdoor ontstaan de zogenoemde ‘spierknopen’. Hier kunt u hieronder verder over lezen onder het kopje Triggerpoints.

 • Triggerpoints
Door een langdurige statische aanspanning in de spieren ontstaan er spierknopen in de spier, de ‘triggerpoints’. Onder statische aanspanning verstaan we het aanspannen van de spier zonder dat er een beweging gemaakt wordt. De statische aanspanning kan ontstaan door een verkeerde houding, een verkeerd bewegingspatroon of stress. Bij het bewegen wordt de bloedtoevoer naar de spieren vergroot waardoor er meer zuurstof naar de spieren vervoerd wordt. Daarnaast worden de afvalstoffen die door de spieren aangemaakt worden afgevoerd. Als een spier aangespannen wordt zonder te bewegen, bijvoorbeeld langdurig opgetrokken schouders, wordt de bloedtoevoer niet vergroot omdat er geen beweging plaats vindt en kunnen de afvalstoffen niet afgevoerd worden. Deze afvalstoffen hopen zich op en vormen spierknopen of triggerpoints. De triggerpoints geven pijn, zowel op de plek zelf als in diverse uitstralingsgebieden. Ook zorgen deze punten er voor dat de spier in een iets verkorte toestand blijft staan, waardoor weer vermoeidheid optreedt in de spier.

 • Hernia Nucleus Pulposus (HNP)
Een hernia is een uitstulping van het weke midden deel van een tussenwervelschijf. De uitstulping kan in de nek op het ruggenmerg of een zenuwwortel in de wervelkolom drukken. Als er druk op deze structuren komt kan dit tot pijnklachten of uitvalsverschijnselen (gevoelsverlies of verminderde kracht in de armen) leiden.

De uitstulping van de tussenwervelschijf kan ontstaan door slijtage aan de buitenste ring van de schijf. Het slijtage proces komt tijdens het leven bij ieder mens in een bepaalde mate voor. Als er door de slijtage een scheur in de buitenste vezelring optreedt kan het weke midden er uit puilen. Dit kan nekklachten veroorzaken. Als de uitstulping precies op een zenuwwortel drukt komen de klachten vaak in de arm tot uiting. Soms gaat deze pijn gepaard met een doof of prikkelend gevoel in de arm. Ook typisch voor een hernia is toenemende pijnuitstraling of een schietende pijn bij hoesten, niezen en persen. Dit komt omdat hierbij de druk in het wervelkanaal toeneemt. De pijn of uitstraling bevindt zich ongeveer in het verzorgingsgebied van een bepaalde zenuwwortel. Hieraan is te zien op welke zenuwwortel de hernia drukt en op welke hoogte deze zich bevindt. Een scheur in de buitenste ring van de tussenwervelschijf kan ook ontstaan door een trauma. Daarnaast is het mogelijk dat het krijgen van hernia’s veel in de familie voorkomt.

 • Houding
Dat een verkeerde houding tot klachten kan leiden is algemeen bekend. Tegenwoordig wordt er niet zo zeer een goede houding voorgeschreven, maar is men zich meer bewust van het belang van het regelmatig afwisselen van de houding. In de nek wordt vaak gezien dat het hoofd wat naar voren staat. Hierdoor komt het zwaartepunt van het hoofd voor de nekwervelkolom te liggen. Dit heeft tot gevolg dat het hoofd niet recht op de wervels steunt maar dat de spieren eigenlijk het gewicht van het hoofd vast moeten houden. De spieren zijn zoals eerder beschreven niet gemaakt voor een statische aanspanning en raken overbelast. Ook de gewrichten tussen de wervels moeten zich hier op aanpassen. Mensen in beroepen waar men lange tijd achter een bureau of tafel zit zijn extra gevoelig voor de houding met het hoofd naar voren. Een andere veel geziene houding die voor nekklachten kan zorgen zijn opgetrokken schouders. Dit gaat bij veel mensen onopgemerkt. Vooral bij kou of extra spanning zijn mensen snel geneigd de schouders op te trekken. De klachten die hiermee gepaard gaan kunnen vaak omschreven worden als een vermoeid gevoel in de nek en boven rug, soms zelfs een stijve nek. Hoofdpijn en kaakklachten kunnen hier ook vandaan komen.

 • Whiplash/Weke delen letsel
Whiplash is een verzamelnaam voor klachten aan de nek na een plotselinge, heftige beweging met de nek. Tegenwoordig wordt het ook weke delen letsel genoemd. De klachten ontstaan in het grootse gedeelte van de gevallen door een acceleratie-deceleratie moment. Dit houdt in dat het hoofd een snelle beweging voorover maakt, direct gevolgd door een snelle beweging achterover. Omdat dit vaak met veel snelheid en kracht gepaard gaat kan er in de nek aan diverse structuren letsel optreden. Dit kunnen weke delen zijn zoals spieren, zenuwen, banden, enz. Maar ook de wervels zelf kunnen hierbij beschadigd raken. De klachten die bij weke delen letsel optreden zijn erg divers. Zo kunnen deze bijvoorbeeld bestaan uit nekpijn, een beperkte beweeglijkheid van de nek en schouder-, arm- en/of hoofdpijn. Maar ook een uitgebreider klachtenbeeld komt regelmatig voor waaronder rugklachten, last van uitstralende pijn of tintelingen naar de armen/handen, duizeligheid, misselijkheid, oorsuizen, evenwichtsproblemen, geheugenverlies, slikstoornissen, vermoeidheid, angst en depressieve gevoelens, verminderd gezichtsvermogen en concentratieproblemen. De eerder beschreven stabiliteit in de nek raakt vaak ook aangetast door een dergelijk trauma.


Wat kunt u zelf doen?

Oefeningen:
 • Rekken monnikskapspier:
  • Het hoofd is qua positie recht naar voren.
  • Beweeg het linker oor rustig naar de linker schouder, tot lichte rek voelbaar is aan de rechter zijde van de nek.
  • Houdt deze rek 10 seconden vast.
  • Beweeg vervolgens het rechter oor rustig naar de rechter schouder, tot rek voelbaar is aan de linker zijde van de nek.
  • Houdt deze rek 10 seconden vast.
  • Voer de oefeningen naar beide zijden 3 keer uit.
  • Hou de schouders laag bij het uitvoeren van de oefeningen.
 • Kin in trekken: 
  • Duw het hoofd naar achter vanuit de kin, hierbij komt het kruin wat omhoog alsof er een touwtje aan het plafond zit.
  • Houd dit 10 seconden vast en ga weer terug in de neutrale positie.
  • Doe dit 5 keer achter elkaar en 2 keer per dag.
 • Uithoudingsvermogen diepe nekspieren:
  • Lig plat op de rug met de nek neutraal.
  • Trek de kin in zoals hier boven en til het hoofd een paar centimeter van de ondergrond. De kin blijft hierbij ingetrokken.
  • Tel het aantal seconden dat dit vol gehouden kan worden. Het hoofd mag daarbij niet terug op de ondergrond zakken, verder omhoog getild worden en de kin mag niet omhoog komen.
  • Train dit elke dag tot u het hoofd minimaal 45 seconden in de correcte positie kunt houden.

Behandeling bij ons

Pijn veroorzaakt door spieren geeft een verandering in houding en/of beweging. Dit veroorzaakt, of kan een gevolg zijn, van een verminderd uithoudingsvermogen in de spieren. Om het uithoudingsvermogen van de spieren te vergroten dient eerst de pijn te zijn afgenomen voordat een goede beweging uitgevoerd kan worden. De behandeling bij ons zal dus primair bestaan uit het verminderen van de pijn, waarna het uithoudingsvermogen van de spieren getraind kan worden. Hiervoor wordt een oefenprogramma opgesteld dat (deels) thuis uitgevoerd kan worden. Voor een optimale begeleiding wordt het oefenprogramma toegevoegd in onze afspraken app die te downloaden is op de smartphone of via de computer in te kijken is.

Fysio FM past de volgende behandeltherapieën toe die u van uw nekklachten af helpen of de klachten doen verminderen:

 • Dry needling/Triggerpoint therapie
 • Oefentherapie
 • Flexchair
 • Mulligan
 • Shiatsutherapie