Klachtenregeling


Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling, geef het aan. Dit kan per e-mail, telefonisch of persoonlijk. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of de NVST. Fysio FM is bij de klachtenregeling van het KNGF en de NVST aangesloten.

Voor het indienen van een klacht wat betreft een fysiotherapeut kunt u terecht op de site www.defysiotherpeut.com. Hier kunt u lezen hoe om te gaan met een klacht.

De folder over de klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Voor het indienen van een klacht wat betreft shiatsutherapie kunt u terecht bij Quasir. Dit is te raadplegen via www.nvst.nl. Via de link ‘Contact’ kunt u op ‘Meld een klacht’ klikken en vindt u de verdere gang van zaken.

Wet op de Geneeskundige Benhandel Overeenkomst (WGBO)
Uw rechten en plichten worden bij Fysio FM gehandhaafd volgens de WGBO. Deze wet is in te zien via www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo.