Hersteltrainingen


Na een (sport)blessure, operatie, chronische pijnen is het belangrijk dat de primaire oorzaak van de klacht wordt hersteld. Na een (sport)blessure en een operatie zal eerst het aangedane weefsel zich moeten herstellen. Hiervoor heeft het lichaam een hersteltijd nodig die afhankelijk van de ernst en het weefsel kan variëren van ca 6 weken tot meer dan een jaar. Bij chronische pijnen is het van belang dat de oorzaak van de chronische pijn wordt weggenomen. Een belangrijke oorzaak van chronische pijnen is bijvoorbeeld het myofasciale pijnsyndroom ten gevolge van triggerpoints. Belangrijk is dat primair de actieve en latente triggerpoints worden gedeactiveerd.

Na het herstel van het weefsel en verminderen van de triggerpoints kan begonnen worden met herstel trainingen.

De herstel trainingen zijn gericht op het herstellen van de belasting en de belastbaarheid van het weefsel, waarbij de stabiliteit van het menselijk bewegingsapparaat wordt verbeterd. Het vergroten van de coördinatie/proprioceptie en de toename van de (spier)kracht wordt gerealiseerd door middel van specifieke oefeningen.

Bij acute lage rugklachten wordt gekeken of sprake is van een neurologische oorzaak of dat sprake is van zogenaamde a-specifieke lage rugklachten, waarbij in 90% van de situatie van lage rugklachten sprake is. Volgens de KNGF-richtlijn zal er bij a-specifieke lage rugklachten geen behandeling nodig zijn. Uit ervaring blijkt dat in deze situaties vaak sprake is van hypertonie en triggerpoints van de lage rugmusculatuur. Behandeling van de hypertonie en triggerpoints resulteert in een herstel binnen enkele dagen.

Hersteltraining van de buik en rugmusculatuur door middel van specifieke oefeningen voorkomen recidieve van de rugklachten.

Fysio FM maakt hierbij gebruik van de nieuwste revalidatie technieken uit Amerika en Zweden.
Deze nieuwe revalidatietechnieken zijn:
Core stix
Kinetic pulley