Corona / Covid-19


Mensen die een corona infectie hebben (gehad) kunnen last hebben van verschillende soorten klachten. Zeker na opname in een ziekenhuis ervaart men diverse klachten. Bij Fysio FM hebben we daarom een specifieke cursus voor ex-corona patiënten gevolgd. Indien nodig werken we met andere (paramedisch) specialisten, een multidisciplinaire samenwerking: de huisarts, de psycholoog, de ergotherapeut, de diëtiste en de logopedist. Samen gaan we voor een zo goed mogelijk herstel.

 Fysiotherapie na corona
Bij Fysio FM werken we aan de ademhalingsklachten en het verminderd fysiek functioneren.
Hierbij kunt u denken aan:
·        Verminderen van en omgaan met benauwdheid
·        Adequate adem- en hoesttechnieken en een goede ademspierkracht
·        zelfstandigheid in algemeen dagelijks leven
·        lopen met of zonder hulpmiddel
·        Verbeteren spierkracht en uithoudingsvermogen
·        Werken aan een actief beweegpatroon, indien mogelijk volgens de Nederlandse Beweegnorm
·        Inzicht geven in de gevolgen van een langdurige IC opname
·        Inzicht krijgen in eventuele verminderde energie en het aanleren van compensatie strategieën hiervoor
·        In kaart brengen van cognitieve veranderingen en eventuele belemmerende psychologische factoren (depressie, angst en PTSS)

Vergoeding
Voor de vergoeding van de behandelingen van Covid-19 patiënten is een tijdelijke regeling van toepassing. Deze is vanaf 18 juli 2020 van toepassing. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van een specialist of de huisarts nodig. U komt dan in aanmerking voor 50 behandelingen fysiotherapie voor een periode van 6 maanden. Is voor een langere periode fysiotherapie noodzakelijk is hiervoor een verlening van een specialist nodig.
Uw gegevens worden gebruikt voor onderzoek waarmee u akkoord moet gaan.
Tevens is de behandeling multidiciplinair dat wil zeggen dat wij samenwerken met andere beroepsgroepen zoals, de huisarts, dietiste en ergotherapeut.