Betalingsvoorwaarden


De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Fysio FM. Deze betalingsvoorwaarden kunt u hieronder teruglezen.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen minimaal 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet op tijd afzeggen brengt Fysio FM de voorgenomen behandeling in rekening bij de patiënt. Het volledige behandeltarief wordt dan aan u doorberekend.

Om het risico van het vergeten van een afspraak te verkleinen werkt Fysio FM met de afsprakenapp en krijgt u 48 uur en één uur van te voren een herinnering via de mail of de app.

Betalingsvoorwaarden voor patiënten
  • Bij het aangaan van een behandeling gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden.
  • Behandelingen fysiotherapie worden rechtstreeks door Fysio FM bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd indien u voldoende aanvullend bent verzekerd. Indien u niet of beperkt aanvullend verzekerd bent ontvangt u van uw zorgverzekeraar of van Fysio FM een factuur.
  • Bij facturering dient u het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn van 14 dagen.
  • U heeft de mogelijkheid om bij Fysio FM te pinnen.