Hooikoorts


In het voorjaar is het zo dat veel mensen last krijgen van een loopneus, niezen, verstopte neus, benauwdheid, branderige- of traanogen of zelfs vermoeidheid en koorts. Al deze klachten zijn symptomen van hooikoorts.

Hooikoorts is een te heftige reactie van het afweersysteem op stuifmeel. De meerderheid van de mensen die last heeft van hooikoortsklachten slikt hier medicatie voor. Niet voor iedereen werkt dit even goed. Naast de medicatie wordt ook het tapen tegen hooikoortsklachten steeds bekender.

Net zoals door een massage invloed kan worden uitgeoefend op segmentale relaties binnen het lichaam, heeft een behandeling met Medical tape ook effect op de segmentale structuren met als voordeel dat tapen een 24- uurs behandelmethode is.

De term ‘segmentale relatie’ betekent dat er een relatie en interactie bestaat tussen ingewanden, huid, spier- en skeletstelsel. Deze relatie is gebaseerd op de innervatie vanuit het zenuwstelsel . Vanuit één ruggenmergssegment wordt een bepaald deel van de huid, het skelet, de spieren en ingewanden aangestuurd; men spreekt van ‘segmentale innervatie’. Alle lichaamsdelen die bij één ruggenmergssegment behoren hebben via zenuwwegen onderling invloed op elkaar. Zo kan de tape via de huid invloed uitoefenen op de longen.

Na één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een kortere of langere periode (meerdere weken). De tape blijft een week zitten. In deze eerste week treedt over het algemeen verbetering op. Soms komt het voor dat de klacht eerst verergert. Om de tape optimaal te laten werken is het noodzakelijk om de tape na een week te vernieuwen. Patiënten geven aan dat ze na de behandeling met de tape over meer longinhoud beschikken en dat ze minder medicijnen nodig hebben.