Algemene informatie en Huisregels


De eerste afspraak is een dubbele afspraak. Wij brengen samen met u uw klachten in kaart.
Tijdens deze afspraak besluiten wij samen met u welke behandeling het meest zinvol is voor uw klachten. Aansluitend starten we met de eerste behandeling.


Rechten
- Uw dossier is persoonlijk en niet voor derden toegankelijk
- U heeft recht op inzage in uw dossier en op een afschrift van het dossier
- U mag verlangen dat wijzigingen in het dossier worden uitgevoerd
- U kunt verzoeken het dossier te vernietigen waarbij de WGBO bepaalt dat het verzoek  binnen 3 maanden wordt ingewilligd
- U heeft inspraak op het voorgestelde behandeltraject

Informatie en Privacy
- De therapeut houdt zich aan de richtlijnen voor geheimhouding
- Er vindt verslaglegging plaats aan het einde van de behandelserie naar de verwijzer, huisarts of specialist
- Wij doen mee aan de Fysio Prestatie Monitor. Dat betekent dat u bij het afsluiten van een behandelserie online een vragenlijst krijgt toegestuurd. Om te voldoen aan onze contracten met de zorgverzekeraars stellen wij het zeer op prijs als u die vragenlijst invult.

Overig
- Een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd
- Bij de eerste behandeling neemt u een identiteitsdocument mee
- U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen


Onderstaand treft u de huisregels aan van Fysio FM. Heeft u nog vragen dan kunt u hierover contact opnemen met Fysio FM of de vraag stellen aan de fysiotherapeut.

 1. Wij zijn wettelijk verplicht uw BSN-nummer te noteren in uw patiëntendossier. Wilt u daarom een geldig legitimatiebewijs meenemen.
 2. Voor uw eigen hygiëne vragen wij u een handdoek mee te nemen.
 3. Bij oefentherapie in de oefenzaal dient u schone (sport)schoenen te dragen.
 4. Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk. U heeft geen verwijzing meer nodig van een (huis)arts en kunt direct een afspraak bij ons maken.
 5. Uw eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek, een onderzoek en het opstellen van het behandelplan. Dit wordt met u besproken en vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Aansluitend vindt de eerste behandleing plaats.
 6. U bent zelf verantwoordelijk om bij uw verzekering te controleren of u in aanmerking komt voor vergoeding van de fysiotherapiebehandelingen. Veelal worden deze uit de aanvullende verzekering vergoed.
 7. U bent zelf verantwoordelijk om bij te houden of u het aantal behandelingen die u vanuit uw verzekering vergoed krijgt overschrijdt.
 8. Wanneer u de behandeling(en) niet (meer) vergoed krijgt door de zorgverzekeraar ontvangt u van Fysio FM eenmaal per maand een factuur die u binnen 14 dagen dient te betalen. Fysio FM biedt u ook de mogelijkheid om te pinnen.
 9. U vindt onze tarieven in de wachtruimte en op onze website onder tarieven.
 10. Indien u een afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt, behoudt Fysio FM zich het recht voor om de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.
 11. Aan ons elektronisch patiëntendossier ligt de Modelovereenkomst Fysiotherapeut-Patiënt ten grondslag (art. 18) waarmee de privacy van uw gegevens is gewaarborgd.
 12. Fysio FM is bij de klachtenregeling van het KNGF en de NVST aangesloten.