Visie

Belangrijk is dat vanuit verschillende invalshoeken naar klachten wordt gekeken. Bij een klacht gaat het niet alleen om een probleem in een zenuw, een spier of een gewricht maar gaat het om de samenhang en samenwerking tussen de zenuw, spier en gewricht. Hierbij ga ik uit van de neuro-musculoskeletale gedachte. Een spier in disfunctie kan er voor zorgen dat een gewricht niet goed beweegt en andersom. Bij een klacht dienen daarom alle aspecten die de beperking of de klacht kunnen veroorzaken te worden bekeken.
Naast eventuele fysieke oorzaken kunnen er ook mentale oorzaken aan de klacht ten grondslag liggen. Ook deze mentale aspecten worden in de behandeling meegenomen.

Bij chronische klachten zijn er vaak factoren aanwezig die de klacht in stand houden. Fysio FM zoekt samen met u naar de oorzaken ervan en zorgt samen met u voor dat de aanwezige disbalans weer in evenwicht wordt gebracht.

Klachtonderhoudende factoren

Zoals ik hierboven heb aangegeven is het in balans brengen van uw gezondheid het doel om naar toe te werken. Belangrijke factoren die hierbij een oorzaak kunnen hebben zijn:

Mobiliteit

Klachten kunnen worden veroorzaakt doordat een aantal gewrichten niet goed functioneren en hierdoor de mobiliteit, bewegelijkheid van het gewricht beperkt is. Bewegen kan hierdoor pijnlijk zijn, stijf aanvoelen of er kunnen bepaalde dagelijkse activiteiten niet meer of moeilijk worden verricht. Het niet meer kunnen doen wat u altijd gewend bent geweest te doen kan grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Door mobilisatietechnieken toe te passen zullen de gewrichten weer mobieler worden en de bewegingsbeperking afnemen.

Naast het beïnvloeden van de mobiliteit van de gewrichten is het belangrijk dat de spieren ook goed met elkaar functioneren. Vaak blijkt dat door langdurige disbalans van de spieren deze niet goed functioneren en hierdoor chronische klachten zijn ontstaan. Door myofasciaal therapie toe te passen zorg ik er voor dat de spieren weer in evenwicht met elkaar functioneren en ook de mobiliteit van de gewrichten verbeteren.
Lees meer over Myofasciale therapie.

Stabiliteit

Om te kunnen bewegen moeten we stabiel zijn. Wanneer we instabiel zijn kan dit van invloed zijn op het functioneren van ons lijf en weer invloed hebben op het functioneren van de spieren en gewrichten. Bij actieve instabiliteit is de juiste aansturing (coördinatie) van de spieren onvoldoende. Binnen Fysio FM maken we gebruik van verschillende stabiliteitstrainingen om de coördinatie tussen de spieren en de spierkracht te vergroten. Hierdoor neemt de stabiliteit toe. Alvorens met een stabiliteitstraining te kunnen beginnen dient de eventuele myofasciale disbalans van de spieren te zijn verholpen.