Vergoedingen

Voor een consult bij Fysio FM heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Nadat u een afspraak heeft gemaakt zal door middel van een screening worden beoordeeld of de klachten fysiotherapeutisch behandeld kunnen worden.
Indien de screening zogenaamd ‘pluis’ is volgt de intake en het onderzoek. Tijdens de intake wordt eerst een inventarisatie gemaakt van uw klachten, de hulpvraag en wordt bekeken of er geen contra-indicaties zijn. Daarna volgt het onderzoek naar aanleiding van uw klachten.

Wanneer het om een indicatie gaat die voorkomt op de landelijke lijst van chronische aandoeningen is het in de meeste gevallen noodzakelijk een verwijzing van uw huisarts of de specialist te hebben. Dit is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding via de basisverzekering.

Op de website staan de tarieven vermeld. Behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverlener gedeclareerd indien u aanvullend bent verzekerd. In overige gevallen ontvangt u een factuur.

De gehanteerde tarieven kunnen afwijken van de tarieven die uw zorgverzekeraar vergoed. U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en hoeveel behandelingen u verbruikt hebt.

Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.


Volwassenen
  • Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten.

  • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen vanaf de 21ste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2013 als basisregel dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie per indicatie gedekt worden door de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt dat deze vergoed worden uit de aanvullende verzekering van de ouders. Raadpleeg voor de zekerheid uw verzekeringsvoorwaarden.

Bij vragen over vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Op Fysiovergoedingen.nl kunt u voor de meeste zorgverzekeraars nakijken hoeveel behandelingen u vergoed krijgt uit uw aanvullende verzekering.