Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en Fysio FM. Deze betalingsvoorwaarden kunt u hieronder teruglezen.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij niet tijdig afzeggen behoudt Fysio FM zich het recht voor om de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.


Betalingsvoorwaarden voor patiënten
  • Bij het aangaan van een behandeling gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden.
  • Behandelingen fysiotherapie worden rechtstreeks door Fysio FM bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd indien u voldoende aanvullend bent verzekerd. Indien u niet of beperkt aanvullend verzekerd bent ontvangt u van uw zorgverzekeraar of van Fysio FM een factuur.
  • Bij facturering dient u het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn.
  • U heeft de mogelijkheid om bij Fysio FM te pinnen.