Aanpak

Wanneer u op consult komt bestaat deze uit een vraaggesprek over de klacht en het ontstaan hiervan. Aan de hand van dit vraaggesprek wordt een onderzoek uitgevoerd om een voorlopige diagnose te bevestigen of juist uit te sluiten. Op grond van het vraaggesprek en de onderzoeksresultaten wordt bepaald wat de oorzaak is van de klacht en stellen we een behandelplan op om er samen voor te zorgen dat de klacht wordt verholpen.

Het vervolg bestaat uit het behandelen van de klacht aan de hand van het behandelplan. Tussentijds worden evaluatiemomenten gepland waarbij opnieuw onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of de behandeling afgerond, voortgezet of aangepast moet worden.